تعیین الگوی مشترکان خانگی کم ‏مصرف

 
انتظار می‏رود با اجرای کامل طرح برق امید، تعداد مشترکان پرمصرف به میزان قابل ملاحظه‏ای کاهش یابد. همچنین با اصلاح میزان مصرف مشترکان خوش‏مصرف، به تعداد مشترکان کم ‏مصرف کشور اضافه شود. با این اصلاحات، میزان مصرف برق مشترکان خانگی کشور کاهش یافته و امید است که انرژی صرفه جویی شده در بخش مولّد کشور به کار گرفته شود. الگوی مشترکان خانگی کم‏ مصرف بسته به مناطق جغرافیایی کشور و همچنین ماه‏های گرم و غیرگرم تعیین می‏شود که به این شرح است :‌