طرح برق امید
طرحی برد-برد برای دولت و مردم است

 

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنین روستاها هستند، گفت: طرح رایگان شدن برق مشترکان کم مصرف، طرحی برد-برد، برای مردم و دولت و مورد حمایت نمایندگان مجلس است. «رحیم زارع» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص مصوبه اخیر دولت برای رایگان کردن برق مشترکان خانگی کم مصرف، افزود: بر اساس اطلاعاتی که مدیران بخش برق تا این زمان ارائه کرده‌اند، این طرح، شامل رایگان کردن بهای برق مصرفی مشترکان خانگی کم مصرف است و هدف اصلی که برای این طرح تشویقی تعریف شده، زمینه‌سازی برای کاهش مصرف برق مشترکانی است که مصارفشان بالاتر از محدوده مصرف مشترکان کم مصرف است. وی ادامه داد: طرح برق امید، در قبال تخفیف ۱۰۰ درصدی که به مشترکان کم مصرف داده می‌شود، از محل کاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش نیاز به احداث نیروگاه‌های برق و همینطور پست‌های برق و خطوط انتقال، سود چند ده برابری عاید دولت می‌شود و در واقع نسبت سود به زیان این طرح برای بحش برق نسبت بالا و معنی دار خواهد بود. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: از منظر دیگر، اگر برق صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای طرح، صادر بشود، درآمد قابل توجه ارزی هم نصیب دولت می‌شود، بنابراین اجرای طرح به معنی تحقق مفهوم برد-برد، هم برای مردم و هم برای دولت است.

حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنین روستاها هستند”

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: از منظر دیگر، اگر برق صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای طرح، صادر بشود، درآمد قابل توجه ارزی هم نصیب دولت می‌شود، بنابراین اجرای طرح به معنی تحقق مفهوم برد-برد، هم برای مردم و هم برای دولت است. زارع با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از جزئیات اجرای این طرح کسب شده، حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنان روستاها هستند، تصریح کرد: به نظر من کلیات این طرح، طرح خوبی است و به طور قطع چنین طرحی با توجه به مزایای قابل توجه آن از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و همینطور تاثیر مثبت محیط زیستی، مورد حمایت نمایندگان مجلس هم قرار خواهد گرفت.

 

زارع با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از جزئیات اجرای این طرح کسب شده، حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنان روستاها هستند، تصریح کرد: به نظر من کلیات این طرح، طرح خوبی است و به طور قطع چنین طرحی با توجه به مزایای قابل توجه آن از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و همینطور تاثیر مثبت محیط زیستی، مورد حمایت نمایندگان مجلس هم قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط کنونی که منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها به شدت محدود شده، نمایندگان از هر راهکاری که بتواند منجر به کاهش مصرف برق و مدیریت مصرف انرژی در کشور شود، استقبال خواهند کرد، به خصوص اینکه در این طرح علاوه بر تحقق منافع ملی، مردم هم بصورت مستقیم ذینفع خواهند بود. به گزارش ایرنا، دوم شهریورماه امسال هیات وزیران مصوبه برق رایگان برای مشترکان کم مصرف را تصویب کرد .بر اساس این مصوبه مقرر است طرح برق امید اجرایی شود. طرح «برق امید» مخصوص مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در سال‌های گذشته استخراج شده است. به طور متوسط در کل کشور حدود ۳۰ درصد از مشترکان برق در محدوده کم مصرف، ۱۵ درصد پرمصرف و ۵۵ درصد در محدوده خوش مصرف هستند، اما این تقسیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد بلکه براساس میزان مصرف برق آنها شکل گرفته است. تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق درطرح «برق امید» برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده است. در طرح «برق امید»، مشترکان برق خانگی در سه گروه کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف قرار می‌گیرند. بر این اساس، مشترکان کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق بهره‌مند می‌شوند، از مشترکان خوش‌مصرف قدردانی می‌شود و مشترکان پرمصرف نیز با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها می‌پیوندند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی :حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنین روستاها هستند،

مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنین روستاها هستند، گفت: طرح رایگان شدن برق مشترکان کم مصرف، طرحی برد-برد، برای مردم و دولت و مورد حمایت نمایندگان مجلس است.

«رحیم زارع» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا  در خصوص مصوبه اخیر دولت برای رایگان کردن برق مشترکان خانگی کم مصرف، افزود: بر اساس اطلاعاتی که مدیران بخش برق تا این زمان ارائه کرده‌اند، این طرح، شامل رایگان کردن بهای برق مصرفی مشترکان خانگی کم مصرف است و هدف اصلی که برای این طرح تشویقی تعریف شده، زمینه‌سازی برای کاهش مصرف برق مشترکانی است که مصارفشان بالاتر از محدوده مصرف مشترکان کم مصرف است.

وی ادامه داد: طرح برق امید، در قبال تخفیف ۱۰۰ درصدی که به مشترکان کم مصرف داده می‌شود، از محل کاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش نیاز به احداث نیروگاه‌های برق و همینطور پست‌های برق و خطوط انتقال، سود چند ده برابری عاید دولت می‌شود و در واقع نسبت سود به زیان این طرح برای بحش برق نسبت بالا و معنی دار خواهد بود.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی گفت: از منظر دیگر، اگر برق صرفه‌جویی شده ناشی از اجرای طرح، صادر بشود، درآمد قابل توجه ارزی هم  نصیب دولت می‌شود، بنابراین اجرای طرح به معنی تحقق مفهوم برد-برد، هم برای مردم و هم برای دولت است.

زارع با بیان اینکه بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از جزئیات اجرای این طرح کسب شده، حدود ۶۵ درصد از جامعه هدف طرح برق امید، ساکنان روستاها هستند، تصریح کرد: به نظر من کلیات این طرح، طرح خوبی است و به طور قطع چنین طرحی با توجه به مزایای قابل توجه آن از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف و همینطور تاثیر مثبت محیط زیستی، مورد حمایت نمایندگان مجلس هم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط کنونی که منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها به شدت محدود شده، نمایندگان از هر راهکاری که بتواند منجر به کاهش مصرف برق و مدیریت مصرف انرژی در کشور شود، استقبال خواهند کرد، به خصوص اینکه در این طرح علاوه بر تحقق منافع ملی، مردم هم بصورت مستقیم ذینفع خواهند بود.

به گزارش ایرنا،  دوم شهریورماه امسال هیات وزیران مصوبه برق رایگان برای مشترکان کم مصرف را تصویب کرد .بر اساس این مصوبه  مقرر است طرح  برق امید اجرایی شود.

طرح «برق امید»  مخصوص مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از عملکرد خود مردم در سال‌های گذشته استخراج شده است. به طور متوسط در کل کشور حدود ۳۰ درصد از مشترکان برق در محدوده کم مصرف، ۱۵ درصد پرمصرف و ۵۵ درصد در محدوده خوش مصرف هستند، اما این تقسیم بندی ارتباطی به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد بلکه براساس میزان مصرف برق آنها شکل گرفته است. تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق درطرح «برق امید» برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفته شده است.

در طرح «برق امید»، مشترکان برق خانگی در سه گروه کم‌مصرف، خوش‌مصرف و پرمصرف قرار می‌گیرند. بر این اساس، مشترکان کم‌مصرف از تخفیف ۱۰۰ درصدی در قبض برق بهره‌مند می‌شوند، از مشترکان خوش‌مصرف قدردانی می‌شود و مشترکان پرمصرف نیز با انجام کارهایی از عنوان پرمصرف دور شده و به خوش‌مصرف‌ها می‌پیوندند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی